Holland Kookt!

Gratis eten voor mensen die het minder breed hebben & mensen die alleen of eenzaam zijn.

Over ons

  • 30698173_2041005635929149_199529152377464899416_n
  • 20180915_190657_1

Wij Marc, Janine, Hans en Anneke Jonas zijn in 2007 begonnen met het bereiden van warme maaltijden aan huis voor de mensen die wat minder te besteden hadden. Via advertenties konden mensen zich opgeven, wat veel mensen dan ook deden. Dit hebben we ongeveer 2 1/2 jaar gedaan en zijn van 1 naar 2 maaltijden gegaan. Door persoonlijke omstandigheden, moesten wij dit mooie werk stoppen.

Juni 2019 hebben we besloten dit koken weer op te pakken. We zijn 2 x in de week gratis warme maaltijden gaan verzorgen en brachten dat bij de mensen thuis. Het is aan de ene kant mooi dat dit een groot succes aan het worden is en aan de andere kant schrijnend dat mensen dit nodig hebben. We hebben de afgelopen tijd dit kunnen verzorgen door giften en donaties.

Per 1 oktober 2019 kregen we de mogelijkheid om in het wijkgebouw (de Hoekstee) te gaan koken en de mensen daar te ontvangen, dit ook vanwege het sociale aspect. Samen eten betekent eruit zijn en gezellig een vorkje met elkaar prikken. Diverse mensen zijn toen wel afgehaakt. Nu (november 2019) hebben we besloten, ook de alleenstaande ouderen uit te nodigen. Dit heeft tot meer aanmeldingen geleid.

Op het ogenblik zitten gemiddeld rond de 40 personen aan tafel. Het is een tijd van nieuwe contacten en vaak fijne gesprekken. De gasten kunnen zo ook wat over houden om andere dingen te kunnen doen.

Marc verzorgt in grote lijnen de maaltijd en Anneke en Janine helpen daarbij. Hans ontvangt de mensen en zorgt voor de administratie (subsidie aanvragen e.d.) We hebben ook veel hulp van Daniel en Richard en Judith en Yvonne (onze vrijwilligers) die we erg hard nodig hebben.

We hopen voor 2020 weer een subsidie te krijgen via de gemeente Rotterdam, zodat we weer een jaar verder kunnen met dit mooie werk.

Op 24 december 2019 gaan we weer een kerstdiner organiseren dit jaar samen met "de Bazuin". We verwachten dat we dit ongeveer met 130 gasten gaan doen. Het Westland Party Service verzorgt dit alles op een geweldige wijze en is ons zeer ter wille.

Ook Jarno is voor ons een steun en toeverlaat en we zijn dankbaar voor het werk achter de schermen.

Op het tabje Sponsors kunt u zien wie ons sponsoren, wat we wel nodig hebben om dit werk te kunnen blijven doen.

Wilt u ons ook steunen dan kan dat op het rekeningnummer elders op de site. We zouden u zeer dankbaar zijn.

 

 

De medewerkers/vrijwilligers 

Dit werk kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Onderstaande foto's ontmoet je 'onze' mensen die zorgen voor een leuke sfeer en zorgen voor de mensen die komen.